A+ A A-

Edukacja w Warszawie w pierwszym roku reformy systemu oświaty

Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych przygotowana na zamówienie m.st. Warszawy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę w roku szkolnym 2017/2018. Po roku jej obowiązywania warto zbadać, jak funkcjonują szkoły, nauczyciele i uczniowie w zmienionych warunkach. Niniejsza ekspertyza dotyczy wyłącznie Warszawy, a jej celem jest dostarczenie materiału w debacie nad prawdopodobnymi długofalowymi następstwami wprowadzonych obecnie zmian w systemie oświaty, polegającymi na zmianie struktury szkolnictwa, zmianach programowych i zmianie roli (sposobów oddziaływania) kuratorów oświaty.

Ekspertyza składa się z dwóch części. Pierwsza jest raportem z badań terenowych prowadzonych w Warszawie, druga prezentuje analizę wybranych programów i podręczników szkolnych.

Rozdział pierwszy prezentuje przegląd badań opinii publicznej na temat stosunku Polaków do reformy edukacji, przedstawia zmiany, jakie wprowadzono w ramach reformy edukacji i dyskurs publicystyczny towarzyszący kolejnym etapom wdrażania reformy. Metodologię i przebieg badania zaprezentowano w rozdziale drugim. W rozdziale trzecim i czwartym, odwołując się do badań, pokazano, jak przebiegał proces wprowadzania reformy z perspektywy dyrektorów i nauczycieli, co zmienił w ich pracy oraz jak pod koniec roku szkolnego reformę oceniają rodzice. Rozdział piąty i szósty poświęcono omówieniu wpływu reformy na treści i formy nauczania, poziomu edukacji oraz sytuacji dzieci, zwłaszcza tych roczników uczniów, którzy pierwsi będą uczęszczali do wydłużonej szkoły podstawowej. W rozdziale siódmym zaprezentowano opinie na temat długofalowych konsekwencji reformy edukacji.

Część druga obejmuje trzy analizy zmian wprowadzonych w podstawach programowych i podręcznikach do wybranych przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody i geografii. Specjaliści z tych dziedzin przeanalizowali programy i nowe podręczniki, starając się odnieść zawarte w nich treści do założeń „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020”.

Całość opracowania zamyka krótkie podsumowanie i rekomendacje.

Treść dokumentu

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna