A+ A A-

Współpraca z rodzicami ucznia zdolnego

WCIES, 8 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00

Zapraszamy przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) oraz zainteresowanych nauczycieli spoza Programu, do udziału w warsztatach metodycznych, których celem jest poznanie uniwersalnych zasad dobrej współpracy z rodzicami; wskazanie korzyści dla ucznia zdolnego wynikających z dobrej współpracy; rozwój/inspiracja zawodowa.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wspolpraca-z-rodzicami-uczniow-zdolnych

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową.

Miejska Polityka Spoleczna