A+ A A-

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA

WCIES, spot. I: 22-23 listopada 2018 r., spot. II: 13-14 grudnia 2018 r., w godz. 10.00 – 15.00 (pierwszego i trzeciego dnia szkolenia), 9.00 – 14.00 (drugiego i czwartego dnia kursu doskonalącego)

Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w kursie doskonalącym. Celem kursu jest poznanie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego
i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych. 28 godz. kurs realizowany jest w listopadzie i grudniu,
w trakcie dwóch, dwudniowych spotkań.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Laboratorium-Ewaluacji-Ewaluacja-w-Programie-WARS-i-SAWA-gr1

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową na ok. 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna