A+ A A-

Warszawa Lokalnie. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców.

Zapraszamy rodziców, przedstawicieli rad rodziców na zajęcia "Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej.Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców", które odbędą się 27 listopada w godz. 16.30 - 19.00 we WCIES.

Zajęcia będzie prowadziła Olga Napiontek, wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, autorka badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, rozwija projekty umożliwiające wpływanie obywatelom na sprawy, które ich dotyczą.  

 

Miejska Polityka Spoleczna