A+ A A-

Wolontariat w szkole

WCIES oraz CEO zapraszają dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek na szkolenie, którego celem jest przygotowanie kadry zarządzającej do wdrożenia w szkole wolontariatu.

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się m.in: z regulacjami prawnymi i procedurami organizacyjnymi wolontariatu szkolnego, standardami szkolnego wolontariatu
z uwzględnieniem roli uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej i rodziców oraz znaczeniem wolontariatu szkolnego dla realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły.

Zapisy https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wolontariat-w-szkole

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna