A+ A A-

Uczymy programowania w Warszawie

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Informatyki,

 

wyzwania, jakie stoją obecnie przed szkołą, są ogromne. W zmieniającej się rzeczywistości uczmy się jak mądrze i odpowiedzialnie funkcjonować w cyfrowym świecie. Podstawowe zadanie szkoły – nauka czytania, pisania i rachowania, wymaga poszerzenia o alfabetyzację informatyczną. Wdrażamy uczniów do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.

 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom WCIES i OEIiZK już czwarty rok wspólnie organizują wsparcie dla nauczycieli w postaci organizacji szkoleń. W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 zapraszamy na szkolenia:

• Warszawa programuje w klasach 1-3

• Warszawa programuje! Scratch

• Warszawa programuje! Algorytmika

• Warszawa programuje! Processing

 

Każde szkolenie obejmuje 15 godzin zajęć stacjonarnych oraz 15 godzin zajęć on-line. Jest okazją do poznania najnowszych trendów w dziedzinie dydaktyki informatyki i poszerzenia umiejętności programowania. Uczestnicy szkoleń doskonalą umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych oraz dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pierwsze trzy szkolenia będą dotyczyły głównie programowania w Scratchu – środowisku do programowania wizualnego stworzonego z myślą o najmłodszych, czwarte – języka Processing, w którym w sposób naturalny można łączyć naukę algorytmiki z przygotowywaniem projektów multimedialnych również na urządzenia mobilne. Tematyka zaproponowanych szkoleń wypływa ze zmian wprowadzonych w podstawie programowej. Informacje o szkoleniach.

 

Ponadto, 21 lutego 2019 roku zapraszamy do udziału w konferencji, na której przybliżymy Państwu założenia projektu Warszawa programuje! A podczas warsztatów zaprezentujemy przykładowe scenariusze omawiane w ramach szkoleń.

Zapisy na konferencję i warszataty połączone z konferencją

Warto podkreślić, że programowanie wspomaga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. Umiejętności nabyte podczas programowania są przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych.

Więcej informacji na stronach:

https://wp.oeiizk.waw.pl

https://www.wcies.edu.pl/warszawa-programuje

konferencja wp

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna