A+ A A-

Jak rozmawiać z młodzieżą o polsko-niemieckiej historii? Rozważania wokół najnowszego Pomocnika historycznego Polityki

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Tygodnik Polityka

zapraszają na seminarium

Jak rozmawiać z młodzieżą o polsko-niemieckiej historii?

Jednym z punktów wyjścia do dyskusji będą materiały zamieszczone w najnowszym Pomocniku historycznym Polityki, który poświęcony jest relacjom polsko-niemieckim na przestrzeni dziejów. Chcemy ułatwić nauczycielom i ich uczniom otwarte spojrzenie na nasze tysiącletnie sąsiedztwo. Pomocnik traktujemy jako uzupełnienie, a nie zastępstwo,  tradycyjnej prezentacji wzajemnych stosunków. Punktem wyjścia są dla nas kolejne tomy polsko-niemieckiego podręcznika do nauczania historii oraz dwujęzyczna edycja „Polsko-niemieckich miejsc pamięci”.

Inspiracją do rozmowy są także obserwowane zagrożenia. Bowiem źródłem agresywnego języka w życiu publicznym jest nie tylko konfrontacyjne pojmowanie bieżącej polityki, ale może być również konfrontacyjna historiozofia, wydobywająca na pierwszy plan egoizm narodowy, wojenne sukcesy oraz dziejowe krzywdy wyrządzane w ciągu wieków przez obce mocarstwa i sąsiadów. Nie chcemy, aby w języku polityki, publicystyki i pedagogiki zanikało myślenie w kategoriach europejskiej kooperacji i europejskiej wspólnoty. Nie chcemy, aby powracały stereotypy „odwiecznego wroga”,  dominowały „krzywdy dziejowe”, kwitły teorie spiskowe. W młodym pokoleniu nie może zanikać zdolność do rozwijania empatii wobec innego, umiejętność dialogu i współpracy z sąsiadami, zdolność spojrzenia na siebie z dystansu. Podkreślamy natomiast wagę historycznego przełomu, jaki w ciągu ostatniego półwiecza dokonał się w najtrudniejszych w XX wieku relacjach: polsko-niemieckich.

Zapraszamy warszawskich nauczycieli do rozmowy o sposobach mówienia w szkole zarówno o „tysiącletnich zmaganiach”, jak i o tysiącletnim wzajemnym przenikaniu Polaków i Niemców.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego o godzinie 14.30

w siedzibie redakcji tygodnika Polityka, Warszawa, ul. Słupecka 6

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Jak-rozmawiac-z-mlodzieza-o-polsko-niemieckiej-historii-Rozwazania-wokol-Pomocnika-historycznego-tygodnika-Polityka

Uczestnicy seminarium: prof. Robert Traba - historyk, politolog, działacz społeczny, przewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej,

red. Adam Krzemiński - wieloletni dziennikarz i publicysta tygodnika Polityka specjalizujący się w tematyce niemieckiej. 

Moderacja: Piotr Zmelonek - dyrektor wydawniczy Polityki. 

Uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatne egzemplarze „Pomocnika historycznego”.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna