A+ A A-

Statut szkoły ponadpodstawowej

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych oraz liderów zespołów ds. statutu na seminarium, którego celem jest aktualizacja wiedzy  w zakresie budowy statutu zgodnie z zasadami technik prawodawczych  oraz  przygotowanie do dokonania zmian w statucie szkoły na podstawie nowych przepisów oświatowych

Zapisy https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-kierowniczej-kadry-oswiatowej

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna