A+ A A-

Dostęp do informacji o działalności publicznych szkół i placówek oświatowych- aspekty teoretyczne i praktyczne.

Zapraszamy kadrę kierowniczą szkół i placówek na zajęcia seminaryjno-warsztatowe, których celem jest  aktualizacja wiedzy w zakresie zasięgania informacji o działalności podmiotów publicznych, a także wypracowanie prawidłowych mechanizmów reagowania na różnego rodzaju wnioski napływające do szkół i placówek zarówno od rodziców uczniów, jak i osób niezwiązanych ze szkołą żadną więzią prawną. Zapisy https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-kierowniczej-kadry-oswiatowej

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna