A+ A A-

Psycholog i pedagog w warunkach szkolnych

Zapraszamy specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - pedagogów, psychologów szkolnych z krótkim stażem pracy (do 5 lat), na 20 godzinny kurs doskonalący pt. „Psycholog i pedagog w warunkach szkolnych”, który odbędą się w dniach 16 - 17.03.2019r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń (WCIES)  ul. Stara 4, w godz. 9.30 -17.30.

Zajęcia poprowadzi Anna Podgórska – doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej- psycholog, pedagog.

Celem kursu jest  doskonalenie warsztatu pracy pedagoga i psychologa szkolnego  w zakresie umiejętności planowania i organizowania pracy.

W programie :

  • Rola i zadania psychologa/pedagoga we współczesnej szkole.
  • Etyka zawodu psychologa/pedagoga.
  • Prawo w zawodzie psychologa/pedagoga.
  • Dokumentacja w pracy psychologa/pedagoga.
  • Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
  • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Praca z uczniem, rodzicem.
  • Współpraca z pracownikami szkoły i instytucjami pomocowymi.
  • Działania profilaktyczne i wychowawcze.

Zapisy:

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Psycholog-i-pedagog-w-warunkach-szkolnych

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna