A+ A A-

Różne narzędzia w tutoringu

WCIES,  7 godzinne warsztaty w dwóch terminach do wyboru: 24 kwietnia i 29 maja 2019 r. , w godz. 9.00 – 14.00

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, pracujących lub zamierzających rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu oraz innych zainteresowanych spoza Programu WARS i SAWA.

Celem zajęć jest wzbogacenie wiedzy na temat procesu tutoringu, form i metod pracy tutora oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania tutoringu w pracy z uczniami, w tym: doskonalenie umiejętności zastosowania różnych technik w planowaniu pracy; doskonalenie umiejętności motywowania uczniów do rozwoju; doskonalenie umiejętności pracy z pojawiającymi się trudnościami podczas procesu tutoringu; doskonalenie umiejętności monitorowania osiągania celów.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji:

24 kwietnia br.: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Rozne-narzedzia-pracy-wykorzystywane-w-tutoringu-doskonalenie-umiejetnosci-gr1

29 maja  br.: zapisy w systemie od 6 maja br.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna