A+ A A-

Kultura antyhejtu

Zapraszamy rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów 14 maja 2019 w godz. 16.30 – 19.00 na zajęcia "Kultura antyhejtu", które odbędą się we WCIES, ul. Stara 4.

Zajęcia poprowadzą eksperci: dr Zenon Waldemar Dudek - psychiatra psychoterapeuta, Karol Rutkowski - dr nauk prawnych, Dariusz Poniatowski - specjalista w zakresie walki z cyberprzestępczością

Wszyscy jesteśmy hejterami. Towarzysząca nam od zarania dziejów nienawiść i jej przejawy rosną w zastraszającym tempie, proporcjonalnym do przyspieszenia cywilizacyjnego w ostatnich dekadach historii ludzkości. Logika rozwoju społecznego wymusza jednak stworzenie przeciwwagi dla tego zjawiska- kultury antyhejtu. Proponujemy pragmatyczne, prakseologiczne, interdyscyplinarne podejście do hejtu oraz nienawiści i jej przejawów w ogóle jako nasz wkład w budowanie tej kultury. Celem przyświecającym nam jest ograniczenie tych zjawisk do minimum.

Zajęcia prowadzone będą w trzech blokach tematycznych: 

1. Psychologia nienawiści - HEJT W INTERNECIE - przedstawienie genezy, diagnozy psychologicznej hejtu oraz terapii wsparcia dla ofiar hejtu,
2. Hejt w prawie cywilnym i karnym : a)nakreślenie granic pomiędzy wolnością słowa, krytyką a hejtem, b)wskazanie metod powstrzymywania hejtu i hejterów przy użyciu dostępnych środków prawnych,
3. Przedstawienie możliwości identyfikacji hejtu i hejterów metodami właściwymi dla walki z cyberprzestępczością.
 
 
Serdecznie zapraszamy!

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna