A+ A A-

Szkoła mądrego pomagania – bezpłatne warsztaty dla nauczycieli podczas Warszawskich Targów Humanitarnych, 13 czerwca br.

Centrum Edukacji Obywatelskiej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Departament Współpracy Rozwojowej)  organizuje warsztaty dla nauczycieli w trakcie Warszawskich Targów Humanitarnych: Szkoła mądrego pomagania

Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

termin: 13 czerwca 2019, godz. 12.30-14.45, sala C

Wzajemne wspieranie się państw w rozwiązywaniu wyzwań rozwojowych i kryzysów humanitarnych wpisane jest w ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju, które dążą do osiągniecia bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i pokojowego świata dla wszystkich ludzi. Do przybliżenia się do ich realizacji może przyczynić się każda instytucja oraz organizacja, jak i każdy pojedynczy człowiek, w tym także polskie szkoły. W kontekście szkolnym powinno to być rozumiane jako wzmacnianie wiedzy uczniów i uczennic, na czym polega mądra pomoc i urzeczywistnienie jej na poziomie społeczności szkolnej poprzez organizację wydarzeń opartych o jej standardy, w tym zachowanie dbałości o niepowielanie stereotypów i nie naruszanie godności osób, którym taka pomoc jest udzielana.

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli i nauczycielki na 2-godzinny warsztat mający na celu przybliżenie tematyki mądrego pomagania i zaprezentowanie przykładowych aktywności, które można przeprowadzić w klasie, i treści, jakie można poruszyć w rozmowach z młodzieżą.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowych bez względu na przedmiot.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „W świat z klasą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wszystkie potrzebne informację zainteresowane osoby wraz z rejestracją uczestników, można  znaleźć na stronach: https://bit.ly/2ER0l3v   lub https://rejestracja.ceo.org.pl/content/szkola-madrego-pomagania-warsztaty-dla-nauczycieli-i-edukatorow

Udział w warsztatach jest bezpłatny (prosimy o rejestrację uczestników, gdyż liczba miejsc jest ograniczona), a do Nadarzyna z Warszawy kursować będą bezpłatne autobusy (https://humanitarianexpo.com/edukacja/#dojazd) .

O targach można także przeczytać na stronach: https://www.polskapomoc.gov.pl/Warszawskie,Targi,Humanitarne,2905.html  oraz  http://www.polskapomoc.gov.pl/Miasteczko,Humanitarne,podczas,Warszawskich,Targow,Humanitarnych,2944.html

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna