A+ A A-

Konferencja - „Z powstańczej Warszawy do niemieckich nazistowskich obozów Auschwitz i Stutthof”

WCIES, 19 września 2019 r., w godz. 12.00 – 15.00

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli (np. wos, historii, j. polskiego, wychowawców klas), do udziału w konferencji, będącej komponentem projektu  edukacyjnego upamiętniającego wydarzenia związane z 75.rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i deportacją ludności cywilnej  - mieszkańców Warszawy do KL Auschwitz. Realizatorami projektu są Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz  i Holokauście (MCEAH) w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu,  Muzeum Stutthof,  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Celami konferencji , do udziału w której Państwa serdecznie zapraszamy, jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i organizacji działań edukacyjnych w miejscach pamięci; możliwość  zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Auschwitz,  Muzeum Stutthof i Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie; wymiana doświadczeń.

Równolegle z częścią konferencyjną/plenarną realizowane będą warsztaty dla młodzieży szkół zrekrutowanych w czerwcu br. do udziału w drugim komponencie projektu -   „Podróży Pamięci” – wizyt edukacyjnych w Oświęcimiu i Sztutowie. Zajęcia będą spotkaniem przygotowującym uczestników do wizyt zarówno merytorycznie jak i emocjonalnie.

Zgłoszenia on – line przyjmujemy w elektronicznym systemie zapisów na szkolenia https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Z-powstanczej-Warszawy-do-niemieckich-nazistowskich-obozow-Auschwitz-i-Stutthof

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna