A+ A A-

Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy – profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na seminarium, którego głównym celem jest w zakresie identyfikacji, reagowania i możliwości przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy oraz tworzenia środowiska pracy wolnego od przejawów dyskrymniacji i mobbingu zgodnie z Zarządzeniem nr 490/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji w jednostkach miasta stołecznego Warszawy.

Zapisy https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-kierowniczej-kadry-oswiatowej

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna