A+ A A-

Uczeń wielojęzyczny - jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy

WCIES, 5 października 2019 r., w godz. 9.00 – 15.00

Warsztaty realizowane są w ramach cyklu - Wyzwania wielokulturowej szkoły, którego celem jest zapoznanie  z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabycie umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

Cykl stanowią pojedyncze warsztaty, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru – można więc uczestniczyć w pojedynczych spotkaniach.

Adresatami zajęć są  nauczyciele, pedagodzy szkolni i przedszkolni z wszystkich typów szkół pracujący z dziećmi dla których polski jest jednym z języków rodzimych lub językiem obcym.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i wzmocnienie umiejętności przydatnych nauczycielom do pracy z dziećmi posługujących się różnymi językami – cudzoziemców, dzieci polskich powracających z zagranicy i dzieci z rodzin wielojęzycznych -  z tzw. małżeństw mieszanych oraz  zapoznanie z  metodami wspierania wielojęzyczności i narzędziami wspierającymi efektywną naukę języka polskiego – prezentacja autorskiego narzędzia: „Dzienniczek – słowniczek”.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Uczen-wielojezyczny-jak-wspierac-jego-integracje-rozwoj-i-potencjal-jezykowy

Udział  w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą mailową.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna