A+ A A-

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, XV edycja programu

WCIES , w godz. 9.00 – 14.00, w sześciu terminach do wyboru:

- 15 października (gr 1) https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-1

- 16 października (gr 2)  https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-2

- 17 października (gr 3) https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-3

- 23 października (gr 4) https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-4

- 24 października (gr 5) https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-5

- 25 października (gr 6) https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-6

 

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia przygotowującego do napisania wniosku o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i  szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

  1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych (z wykorzystaniem metod badawczych),
  2. samorządności szkolnej i uczniowskiej oraz środowiska lokalnego,
  3. działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,
  4. projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności, 
  5. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
  6. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  7. edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnej w nauczaniu,
  8. działań edukacyjno-kulturalnych związanych z rocznicami,
  9. działań związanych z edukacją prawną,
  10. działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w elektronicznym systemie rejestracji

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową.

Warsztaty dedykowane są głównie tym z Państwa, którzy po raz pierwszy ubiegają się

o dofinansowanie działań projektowych.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna