A+ A A-

Praca w klasie wielokulturowej – międzykulturowość wyzwaniem dla wielokulturowej szkoły

WCIES, 26 października 2019 r., w godz. 9.00 – 15.00

Kolejne warsztaty realizowane są w ramach cyklu - Wyzwania wielokulturowej szkoły, którego celem jest zapoznanie  z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabycie umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

Cykl stanowią pojedyncze spotkania, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru – można więc uczestniczyć w pojedynczych zajęciach.

Adresatami szkolenia są  dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy  szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

Ich celem jest zwiększenie wiedzy na temat wpływu kultury na zachowanie ucznia i rodzica oraz wzrost umiejętności dotyczących rozpoznawania mechanizmów pojawiających się na styku kultur, reagowania w trudnych sytuacjach związanych z pracą w klasie wielokulturowej, wspierania uczniów w procesie adaptacji kulturowej.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Praca-w-klasie-wielokulturowej-miedzykulturowosc-wyzwaniem-dla-wielokulturowej-szkoly

Udział  w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą mailową.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna