A+ A A-

Konferencja Improvszkole – innowacja edukacyjna uczenie (się) przez doświadczenie artystyczne.

improvszkole infografika

11.X.2019 r Konstancin – Jeziorna

IMPRO to:

INSPIRACJA
MOTYWACJA
POZYTYWNE MYŚLENIE
ROZWÓJ
OTWARTOŚĆ

Celem konferencji jest wdrażanie technik improwizacji teatralnej jako narzędzia dydaktycznego wzmacniającego rozwój kompetencji kluczowych, w tym najważniejszej – uczenia się. Technik uwzględniających spójną pracę ciała i umysłu dla zwiększenia efektywności całego organizmu, zwiększających zaangażowanie i kształtujących postawy otwartości i szybkiej reakcji na zmiany, współpracy, akceptacji i szacunku.

Będzie o tym czym jest improwizacja i jak wpływa na proces uczenia się. Opowiedzą o tym doświadczeni praktycy – improwizatorzy i pedagodzy oraz nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę z impro w swojej szkole. Poglądy na transformację edukacyjna i innowacyjną dydaktykę zaprezentują przedstawiciele najbardziej postępowych organizacji, jak Centrum Edukacji Obywatelskiej i Budzącej się szkoły oraz akademicy.

Zapraszamy prowadzących lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze, warsztaty z doradztwa zawodowego i różne zajęcia pozalekcyjne. Zapraszamy dyrektorów szkół wdrażających innowacje edukacyjne i każdego nauczyciela otwartego na inspiracje. Mile widziani są także trenerzy z ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz trenerzy edukacji pozaformalnej.

To pierwsze takie wydarzenie z Polsce
zarejestruj się teraz
https://improvszkole.edu.pl/index.php/rejestracja/

Zapraszamy

  • dyrektorów szkół
  • nauczycieli metodycznych
  • nauczycieli wszystkich przedmiotów
  • nauczycieli akademickich
  • wychowawców
  • doradców zawodowych
  • dydaktyków
  • trenerów ODN
  • trenerów i instruktorów
  • animatorów zajęć dla dzieci i młodzieży

Nauczyciele z warszawskich szkół i placówek uczestnicza w konferencji bezpłatnie.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna