A+ A A-

Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce przedszkola/szkoły/ placówki

Zapraszamy kadrę kierowniczą przedszkoli, szkół, placówek na seminarium, którego celem jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy dot. m.in. regulacji prawnych w obszarze relacji rodzice-dzieci, władzy rodzicielskiej oraz wskazanie możliwości wsparcia rodziny przez instytucje i podmioty do tego uprawnione.

Zapisy https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-kierowniczej-kadry-oswiatowej

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna