A+ A A-

Migracja jako wyzwanie – jak wspierać i motywować do nauki dziecko po trudnych doświadczeniach

WCIES, 7 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 15.00 

Kolejne warsztaty realizowane są w ramach cyklu - Wyzwania wielokulturowej szkoły, którego celem jest zapoznanie  z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabycie umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

Cykl stanowią pojedyncze spotkania, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru – można więc uczestniczyć w pojedynczych zajęciach.

Adresatami szkolenia są  dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy  szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

Ich celem jest nabycie umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach związanych z pracą w klasie wielokulturowej, w tym: znajomość możliwych emocjonalnych i psychologicznych efektów migracji dla dziecka oraz jego rodziny; umiejętność identyfikacji możliwych reakcji dziecka na te doświadczenia; rozumienie skutków migracji dla procesu funkcjonowania dziecka w szkole oraz umiejętność rozpoznawania wymienionych zjawisk w praktyce i wybierania narzędzia pracy tak, aby wspierać dziecko w szkole.         

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Migracja-jako-wyzawanie-jak-wspierac-i-motywowac-do-nauki-dziecko-po-trudnych-doswiadczeniach

Udział  w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą mailową.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna