A+ A A-

Doskonalenia/wsparcie dla przedstawicieli szkół aplikujących w roku szkolnym 2019/2020 o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (XI edycja)

WCIES, styczeń – marzec 2020 r.

Celem  szkoleń jest przygotowanie do  opracowania szkolnych programów wspierania uzdolnionych. 

Zaproponowane formy to:

  • Kurs doskonalący „Szkolny program wspierania uzdolnionych”- czterodniowe, 23 godz. szkolenie, dostarczające podstawowych informacji nt. pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowujące do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Celem kursu jest zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat WARS
i SAWA; nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych; nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych. Warunkiem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu jest udział w całości planowanych zajęć, tzn.:

Spotkanie 1:  22 stycznia 2020 r. (środa, godz. 13.00 – 17.00);

Spotkanie 2   30 stycznia 2020 r. (czwartek, godz. 9.00 – 14.00);

Spotkanie 3   7 lutego  2020 r. (piątek, godz.9.00 – 14.00);

Spotkanie 4   27 lutego 2019 r. (czwartek, godz. 15.00 – 18.00).

Poruszane zagadnienia: idea  Warszawskiego  Systemu Wspierania Uzdolnionych; sylwetka ucznia zdolnego; formy pracy z uczniem zdolnym; współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów zdolnych;; projekt a program; cechy programu; oczekiwania wobec programu wspierania uzdolnionych; oczekiwania wobec szkoły uczestniczącej w Programie; ramowy układ informacji w Programie WARS i SAWA.

Zgłoszenia: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Szkolny-program-wspierania-uzdolnionych

  • Warsztaty metodyczne „Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniowskich uzdolnień” -

jednodniowe, 7 godz. zajęcia, w godz. 9.00 – 14.00, w dwóch terminach do wyboru:
17 stycznia  oraz  3 lutego 2020 r., 
przygotowujące do adaptowania istniejących technik oraz projektowania własnych narzędzi umożliwiających identyfikację uczniów uzdolnionych

Cele zajęć jest zwiększenie wiedzy na temat metod i technik niezbędnych do efektywnej diagnozy uczniów zdolnych.

Poruszane zagadnienia: obserwacja (poznanie istniejących oraz projektowanie własnych arkuszy obserwacji), wywiad (zaplanowanie wywiadu z rodzicem oraz z ekspertem w danej dziedzinie), badania ankietowe i inwentarze (zaprojektowanie kwestionariuszy służących poznaniu specyficznej sytuacji ucznia zdolnego, jego systemu wartości, ambicji oraz oczekiwań, projektowanie

i posługiwanie się inwentarzami cech), badania socjometryczne (umożliwiające poznanie nominacji koleżeńskich w zakresie uzdolnień specjalnych – projekt własnych pytań socjometrycznych), oraz techniki związane z autonominacją i autoekspresją (technika nie dokończonych zdań, technika nie dokończonych historyjek, dziennik i analiza wytworów)

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Nauczycielskie-sposoby-rozpoznawania-uczniow-zdolnych-gr-1

Zgłoszenia do udziału w zajęciach w terminie lutowym, w systemie zapisów on – line  przyjmowane od 10 stycznia 2020 r.

  • Konsultacje  „Szkolny program wspierania uzdolnionych”  - 4 godz. konsultacje grupowe, 18 marca 2020 r., w godz. 15.00 – 18.00, służące wymianie doświadczeń, analizie i weryfikacji poszczególnych elementów szkolnych   programów  wspierania uzdolnionych

Celem konsultacji jest analiza i praca wokół problemów powstałych w trakcie opracowywania szkolnych programów wspierania uzdolnionych w ramach XI edycji Programu WARS i SAWA

Zgłoszenia w systemie zapisów on – line  przyjmowane od 2 marca 2020 r.

 

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są  w oparciu o wypełnienie formularza on – line (zakładka: Zapisy na szkolenia). Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową  przed rozpoczęciem zajęć.

Zapraszamy również do korzystania z  innych szkoleń oferty dedykowanej nauczycielom warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Informacje o zajęciach znajdziecie Państwo na stronie WCIES (www.wcies.edu.pl) w zakładce WSPIERANIE UZDOLNIONYCH oraz
w elektronicznym systemie zapisów w obszarze: szkolenia w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zdolnego. ZAPRASZAMY !!!

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna