A+ A A-

Jak przeciwdziałać radykalizmom wśród młodzieży i tworzyć porozumienie mimo różnic ?

WCIES, 18 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 15.00

Zapraszamy na kolejne warsztaty realizowane są w ramach cyklu - Wyzwania wielokulturowej szkoły, których celem jest zapoznanie  z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabycie umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

Cykl stanowią pojedyncze spotkania, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru dlatego zapraszamy do udziału również w  pojedynczych zajęciach.

Adresatami szkolenia są  nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze wszystkich typów szkół (pracujący np. z uczniami z doświadczeniem migracji)

Ich celem jest zwiększenie wiedzy dotyczącej przyczyn, przejawów i konsekwencji radykalizacji postaw wśród młodzieży (w tym szczególnie o podłożu ksenofobicznym, islamofobicznym, rasistowskim, nacjonalistycznym i homofobicznym).

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Jak-przeciwdzialac-radykalizmom-wsrod-mlodziezy-i-tworzyc-porozumienie-mimo-roznic

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna