A+ A A-

Pomoc dzieciom i ich rodzicom wywodzącym się z rodzin z problemem uzależnienia (choroba alkoholowa, DDA, DDD)

Zapraszamy specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kurs doskonalący, który odbędzie się w dniach 18-19.01.2020r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno -Społecznych i Szkoleń (WCIES) ul. Stara 4, w godz. 9.00 -17.30 (20 godz. dydaktycznych). Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności pracy z rodziną w celu pomocy dziecku z rodziny dysfunkcyjnej. Rozumienie problemów uzależnienia, współuzależnienia, DDA/DDD oraz ich wpływu na wydolność wychowawczą rodziców, poznanie zasad pomocnego kontaktu z rodzicem problemowym, kontaktu wspierającego dziecko.

Kurs poprowadzą:

 Jacek Znamierowski–mgr pedagogiki, pracownik socjalny, streetworker, profilaktyk, certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Z osobami uzależnionymi i ich rodzinami pracuje od około 25 lat. Prowadzi grupy edukacyjne, wsparcia i terapeutyczne dla osób dotkniętych uzależnieniami, współuzależnionymi oraz dotkniętych syndromem DDA/DDD, a także warsztaty rozwojowe i szkolenia, w oparciu o autorskie programy. Od 20 lat prowadzi także autorski program profilaktyczny dla młodzieży licealnej ”Wiedza-Praktyka-Rozwój”. Zajmuje się także pomocą streetworkerską osobom bezdomnym. Na co dzień pracuję w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Karawana”.

Ewa Bachanek – Znamierowska - magister pedagogiki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi terapię indywidualną, warsztaty rozwojowe dla różnych grup uczestników, grupy edukacyjne, wsparcia i terapeutyczne oraz szkolenia dla specjalistów. Pracuje terapeutycznie z osobami z rodzin z problemem uzależnienia, wspóluzależnienia, przemocy, problemami wychowawczymi i osobistymi.

Kierownik kursu: Anna Podgórska –doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie pomocy psychologicznej.

Zgłaszanie uczestnictwa przez system zapisów, po zalogowaniu się na stronie:

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Pomoc-dzieciom-i-ich-rodzicom-wywodzacym-sie-z-rodzin-z-problemem-uzaleznienia-choroba-alkoholowa-DDA-DDD

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna