A+ A A-

Dzieci, wychowawcy oraz instytucje edukacyjne w świetle praktyki i myśli Janusza Korczaka – trzy dni szkoleniowe, 21 godz. kurs doskonalący

WCIES, 5 marca i 7 kwietnia i 7maja 2020 r., w godz. 13.30 – 18.30

Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym adresowanym do nauczycieli/wychowawców, pedagogów, psychologów, gotowych rozwijać swój wychowawczy warsztat pracy i z refleksją pochylać się nad skutecznością swoich wychowawczych oddziaływań, chcących dzielić się własnym doświadczeniem i inspirować innych.

Na zajęciach chcemy stworzyć przestrzeń do rozwijania, doskonalenia swoich kompetencji wychowawczych oraz do  poszukiwania możliwości ale też rozpoznawania ograniczeń zastosowania Korczakowskich rozwiązań we współczesnej placówce edukacyjnej.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają oraz doświadczą wpływu myśli oraz praktyki Janusza Korczaka w obszarach: dzieci, wychowawcy, instytucje edukacyjne.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to między innymi: najważniejsze założenia, myśli i rozwiązania praktyczne Janusza Korczaka odnośnie stosunku do dzieci, ich postrzegania oraz praw; Korczakowskie konsekwencje przyjęcia podmiotowości jako nadrzędnej wartości w stosunku nie tylko do dzieci, ale również do wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi; najważniejsze założenia, myśli i rozwiązania praktyczne Janusza Korczaka odnośnie stosunku do wychowawców, ich funkcjonowania i specyfiki pracy; podstawowa wiedza o tym, czym są postawy wychowawców w procesie wychowania i jak można na nie wpływać; możliwości i ograniczenia zastosowania Korczakowskich rozwiązań we współczesnej placówce edukacyjnej; idee, zasady i procedury związane z ubieganiem się o Warszawską Nagrodę Wychowawczą im. Janusza Korczaka.

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Dzieci-wychowawcy-oraz-instytucje-edukacyjne-w-swietle-praktyki-i-mysli-J-Korczaka

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna