A+ A A-

Kompetencje międzykulturowe – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole

WCIES, 32 godz. kurs doskonalący, realizowany w trakcie w trakcie dwóch, dwudniowych spotkań: 27 - 28 marca oraz 17 - 18 kwietnia 2020 r., w godz. 9.00 – 15.00

Zajęcia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców, którzy gotowi są poszukiwać i odnajdywać w różnorodności swoich uczniów, potencjał, zasób do pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Celem czterodniowego kursu doskonalącego jest rozwinięcie przez uczestniczki/uczestników własnych kompetencji międzykulturowych oraz zdobycie/poszerzenie konkretnych umiejętności i wiedzy niezbędnych w rozwijaniu kompetencji międzykulturowych swoich wychowanków (zarówno dzieci jak i starszej młodzieży)

Poruszane w trakcie szkolenia treści to m. inn.: kompetencje międzykulturowe – definicje, szczegółowa charakterystyka oraz ich rola we współczesnym świecie; kultura i różnice kulturowe – definicje, modele kultury, wymiary kulturowe; procesy grupowe na styku kultur i jak nimi świadomie zarządzać, by wspierały rozwój kompetencji międzykulturowych uczennic i uczniów; wiedza o sobie samym – własnych stereotypach, uprzedzeniach i sposobach funkcjonowania w spotkaniu z „Innym”; praktyczny warsztat konstruowania programów edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji międzykulturowych warszawskich uczennic i uczniów.

Zapisy : https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Kompetencje-miedzykulturowe-czym-sa-po-co-i-jak-je-rozwijac-w-szkole

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna