A+ A A-

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień II – sześć dni szkoleniowych, 48 godz. kurs doskonalący

WCIES – spot. 1: 27 - 29 marca 2020 r., spot. 2: 18 - 20 kwietnia 2020 r., w godz. 9.00 – 15.30

Zapraszamy do udziału w kursie pogłębiającym wiedzę i doskonalącym posiadane już umiejętności w zakresie tutoringu (II stopień), którego celem jest wsparcie nauczycieli - tutorów w praktyce zawodowej i jej doskonaleniu.

Zajęcia dedykowane są przedstawicielom placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, osobom posiadającym podstawową wiedzę nt. tutoringu oraz prowadzącym tutoring szkolny (sprawującym opiekę tutorską nad uczennicami/uczniami).

Adresujemy je do uczestników organizowanych przez WCIES w ostatnich latach szkoleń bazowych (tzw. I stopień, min. 21 godz.), które dostarczały wiedzy i kompetencji w obszarze pracy z uczniami metodą tutoringu.

W trakcie szkolenia uczestnicy m. inn.: poznają  nowe narzędzia możliwe do wykorzystania w pracy tutorskiej; otrzymają pomoc w doborze najlepszych narzędzi do zrealizowania zaplanowanych celów; zwiększą samoświadomość w roli tutora (analiza własnego potencjału, na którym można bazować w pracy tutorskiej; diagnoza trudnych sytuacji w pracy tutorskiej - analiza źródeł trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań; poddanie refleksji własnych emocji, które wywołuje praca tutorska); poszerzą katalog strategii interwencyjnych; będą doskonalić umiejętności związane z otrzymywaniem i udzielaniem informacji zwrotnej; poddadzą analizie dylematy etyczno-moralne pojawiające się w pracy; będą pracować nad konstruktywnym odreagowaniem stresu związanego z pracą w roli tutora; nauczą się określać obszary wymagające  rozwijania i wzbogacania wiedzy oraz umiejętności; będą rozwijać umiejętności korzystania z profesjonalnych form wspierania rozwoju.

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tutoring-jako-metoda-pracy-z-uczniem-zdolnym-stopien-2

Udział  w zajęciach jest możliwy po weryfikacji wymagań wstępnych (doświadczenie i posiadanie podstawowej wiedzy nt. tutoringu, np. ukończenie kursu doskonalącego – „Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym - stopień I”)  i uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji. Informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową ok. 20 marca br.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna