A+ A A-

Komunikat dyrektora WCIES

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestników form doskonalenia realizowanych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, zawieszamy zaplanowane od 12 marca do 25 marca 2020 szkolenia i wydarzenia.

Odwołane zostają osobiste konsultacje doradców metodycznych oraz doradców zawodowych. Nie będzie także funkcjonować biblioteka Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.

Prosimy, by korespondencję i pisma urzędowe przekazywać do placówki za pośrednictwem serwisu e-PUAP, mailowo lub tradycyjną pocztą.

Z doradcami metodycznymi, doradcami zawodowymi oraz specjalistami WCIES można w tym okresie kontaktować się drogą elektroniczną:

https://www.wcies.edu.pl/o-centrum/kadra

Kadra WCIES chętnie udzieli wsparcia i konsultacji drogą elektroniczną.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zostały wstrzymane do odwołania wymiany, wizyty studyjne i wyjazdy zagraniczne realizowane przez placówkę.

Na bieżąco monitorujemy oficjalne komunikaty wydawane przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne, władze rządowe i samorządowe.

Prosimy śledzić naszą stronę internetową, na której będą zamieszczane kolejne informacje.

Arkadiusz Walczak

Dyrektor WCIES

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna