A+ A A-

Organizacja pracy WCIES po 1 września 2020 r.

  • Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej lub zdalnie, o wyborze formy realizacji decyduje kierownik formy.
  • Od 7 września ruszają konsultacje indywidualne doradców metodycznych w siedzibie WCIES, możliwe są także konsultacje mailowe i telefoniczne.
  • Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej muszą być realizowane z zachowaniem następujących zasad: wszyscy uczestnicy szkolenia przed wejściem do sali mają obowiązek zdezynfekować ręce, w sali należy zapewnić odstęp pomiędzy uczestnikami wynoszący ok. 1,5 metra. Przynajmniej raz w ciągu godziny należy wietrzyć salę. Uczestnicy posługują się własnymi artykułami piśmiennymi. Zalecając pracę w grupach prowadzący ma obowiązek zadbać, by uczestnicy zachowywali dystans społeczny. Zaleca się, by uczestnicy pozostawali w trakcie zajęć w maseczkach lub przyłbicach zasłaniających usta i nos.
  • Pracownicy i doradcy przyjmujący indywidualnych interesantów mają obowiązek mieć maseczkę lub przyłbicę. Klient także ma obowiązek być w maseczce lub przyłbicy.
  • Do siedziby WCIES mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji w ośrodku zewnętrznym lub szpitalu.
  • W przypadku wystąpienia u osoby będącej już w siedzibie WCIES niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinna ona natychmiast o tym fakcie poinformować kierownika szkolenia lub osobę prowadzącą szkolenie. Osoba z podejrzeniem zakażenia jest umieszczana w izolatorium na terenie WCIES do czasu przyjazdu pogotowia lub możliwości samodzielnego powrotu do domu.
  • Pracownicy obsługi oraz firmy sprzątającej zobowiązani są do odkażania co godzinę przycisków na dystrybutorach wody pitnej oraz kranów i klamek w toaletach.
  • Podczas przerw w zajęciach zaleca się zachowywanie dystansu społecznego i pozostanie w sali szkoleniowej.
  • Wszystkie osoby przebywające w budynku WCIES są zobowiązane do przestrzegania instrukcji i oznaczeń znajdujących się na terenie placówki.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna