A+ A A-

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, XVI edycja programu

Warsztaty online, dwa trzy-godzinne spotkania, dla każdej z grup, w dwóch terminach do wyboru:  gr 1 - 20 i 22 października 2020 r., gr 2 – 26 i 28 października 2020 r., w godz. 17.00 – 20.00

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia przygotowującego do napisania wniosku o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Warsztaty dedykowane są głównie tym z Państwa, którzy po raz pierwszy ubiegają się o dofinansowanie działań projektowych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i  szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

  1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych z wykorzystaniem metod nauczania online,
  2. edukacji medialnej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu,
  3. działań związanych z przestrzenią szkoły w czasach pandemii,
  4. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  5. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
  6. działań związanych z edukacją prawną,
  7. samorządności szkolnej i uczniowskiej oraz środowiska lokalnego,
  8. projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności, 
  9. działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.

Zgłoszenia przyjmowane są w elektronicznym systemie rejestracji:

gr 1 https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow

gr 2 https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-2

Informacje organizacyjne

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna