A+ A A-

Program Akademia Wychowawcy

Rozpoczynamy zajęcia w ramach  X edycji Akademii Wychowawcy. Serdecznie zapraszamy do udziału w całorocznym, 130-godzinnym programie kadrę pedagogiczną zainteresowaną praktycznym rozwijaniem kompetencji wychowawczych. Rok szkolny 2020/2021 jest szczególny, ponieważ jest realizowany w warunkach pandemii COVID-19, zmian w sposobie organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wyzwaniami związanymi z edukacją zdalną, zapewnieniem bezpieczeństwa. Czynniki te stawiają przed kadrą pedagogiczną wiele nowych wyzwań wychowawczych, związanych z funkcjonowaniem zespołów klasowych, m.in.: budowaniem relacji w klasie rozproszonej, dbaniem o dobrostan psychofizyczny dzieci i młodzieży związany z zaspakajaniem potrzeb przynależności i uznania w grupie rówieśniczej oraz rozumieniem i przeżywaniem świata emocji. W Akademii Wychowawcy na bieżąco reagujemy na te zmiany i uwzględniamy je programie zajęć. Więcej informacji  o programie znajdziecie Państwo w zakładce Akademia Wychowawcy.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna