A+ A A-

Kompetencje międzykulturowe w czasach pandemii – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole.

24 godzinne szkolenie online (cztery spotkania zdalne, praca własna uczestników, konsultacje), w dniach:  spot.1 – 17 listopada br. , spot.2 – 19 listopada br., spot.3 – 24 listopada br., konsultacje – 2 grudnia br., spot.4 – 3 grudnia 2020 r., w godz. 16.00 – 19.00

Zapraszamy na zajęcia online, które adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców, którzy z gotowi są poszukiwać i odnajdywać w różnorodności swoich uczniów zasób do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Bliżej przyjrzymy się także wyzwaniom, jakie dla pracy nauczyciela, pedagoga, szkolnego psychologa niesie obecna sytuacja – wszechobecna pandemia koronawirusa, konieczność pracy zdalnej. Szkolenie będzie też okazją do zdobycia/poszerzenia konkretnych umiejętności i wiedzy niezbędnych w rozwijaniu kompetencji międzykulturowych  - własnych oraz dzieci i młodzieży.

Uczestnicy szkolenia poznają metody i narzędzia rozwijające kompetencje międzykulturowe - przydatne do pracy z klasą oraz z poszczególnymi uczniami potrzebującymi wsparcia (także w edukacji zdalnej).

Szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne, w ramach których odbędą się: 4 zdalne spotkania warsztatowe, praca własna - uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonania zadania domowego oraz skorzystają z konsultacji indywidualnych.

Struktura szkolenia:

Pierwsza sesja szkoleniowa online: „Wstęp do kompetencji międzykulturowych” –
17 listopada 2020 r., w godz. 16.00 – 19.00 (4 godz. dyd.)

Druga sesja szkoleniowa online: „Kultura i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka”  -
19 listopada 2020 r., w godz. 16.00 – 19.00 (4 godz. dyd.)

Trzecia sesja szkoleniowa online: Kompetencje międzykulturowe „tu i teraz”  - jak je rozwijać
u uczniów w czasach pandemii i w edukacji na odległość
 –
24 listopada 2020 r., w godz. 16.00 – 19.00 (4 godz. dyd.)

Praca własna uczestników szkolenia: Opracowanie zadań edukacyjnych do  międzykulturowej edukacji zdalnej w oparciu o omawiany na szkoleniu model (8 godz. dyd.)

Indywidualne konsultacje online: omówienie materiałów edukacyjnych stworzonych przez uczestników w ramach pracy własnej  – 2 grudnia 2020 r., w godz. 16.00 – 19.00 (ok.15 min. indywidualnego spotkania)

Czwarta sesja szkoleniowa online: Kompetencje międzykulturowe w perspektywie długoterminowej – jak w edukacji szkolnej wpierać ich rozwój u dzieci i młodzieży –
3 grudnia 2020 r., w godz. 16.00 – 19.00 (4 godz. dyd.)

Zapisy w systemie zapisów na szkolenia :

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Kompetencje-miedzykulturowe-w-czasach-pandemii-czym-sa-po-co-i-jak-je-rozwijac-w-szkole

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna