A+ A A-

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA

28 godzinne szkolenie online (cztery  spotkania zdalne, praca własna uczestników, konsultacje), w dniach:  spot.1 – 19 listopada br. , spot.2 – 20 listopada br., spot.3 – 10 grudnia br., konsultacje zbiorowe  – 8 grudnia br., spot.4 – 11 grudnia 2020 r., w godz. 16.00 – 19.30

Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w zdalnym kursie doskonalącym. Celem kursu jest poznanie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych..

Kurs obejmuje 28 godziny dydaktyczne, w ramach których odbędą się: 4 zdalne spotkania seminaryjno-warsztatowe, praca własna - uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonania zadania domowego oraz skorzystają z konsultacji indywidualnych i zbiorowych.

Harmonogram/struktura szkolenia:

Pierwsza sesja szkoleniowa online - 19 listopada 2020 r., w godz. 16.00 – 19.30 (4,5 godz. dyd.)

Druga sesja szkoleniowa online - 20 listopada 2020 r., w godz. 16.00 – 19.30 (4,5 godz. dyd.)

Praca własna uczestników szkolenia: wykonanie "zadania domowego" polegającego na przygotowaniu projektu ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych (realizowanego przez swoją placówkę w ramach WARSA i SAWY) i otrzymanie na jego temat informacji zwrotnych od trenerów/ekspertów  (8 godz. dyd.)

Konsultacje zbiorowe online: omówienie/odniesienie się do uwag dotyczących projektów ewaluacji przygotowanych w ramach pracy własnej uczestników – 8 grudnia 2020 r., w godz. 17.00 – 18.30 (2 godz. dyd.)

Trzecia sesja szkoleniowa online – 10 grudnia 2020 r., w godz. 16.00 – 19.30 (4,5 godz. dyd.)

Czwarta sesja szkoleniowa online - 11 grudnia 2020 r., w godz. 16.00 – 19.30 (4,5 godz. dyd.)

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Laboratorium-Ewaluacji-Ewaluacja-w-Programie-WARS-i-SAWA

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci (aplikacja MSTeams)

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna