A+ A A-

Edukacja europejska w polskiej szkole

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa serdecznie zaprasza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do udziału 

w dwudniowej Konferencji online pt. „Edukacja europejska w polskiej szkole”, która odbędzie się w dniach 8 i 10 grudnia 2020 roku, w godz. 13:00 – 15:00.

Tematyka konferencji jest niezmiernie ważna, choć z roku na rok zakres edukacji europejskiej jest coraz bardziej uszczuplany w podstawie programowej szkół podstawowych i średnich. Często też szkolne ‘lekcje o Unii Europejskiej’ ograniczają się do przedstawienia suchych faktów, liczb i dat oraz omówienia przyczyn i skutków ważniejszych wydarzeń . W programie zajęć nie ma miejsca na omówienie europejskich wartości, dziedzictwa kulturowego czy społecznej tożsamości. Tymczasem teraz - bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - wzmocnienie edukacji europejskiej jest konieczne, gdyż stopień poczucia przynależności młodego pokolenia do europejskiej wspólnoty przesądzi o naszej przyszłej obecności i pozycji w Unii Europejskiej.

Dlatego też, celem konferencji „Edukacja europejska w polskiej szkole” jest przekazanie nauczycielom i pedagogom informacji o wszelkich działaniach i inicjatywach podejmowanych na rzecz edukacji europejskiej jak i podzielenie się z nimi praktycznymi doświadczeniami prowadzenia lekcji europejskich przez różne instytucje – również w dobie zdalnego nauczania.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną również efektywne metody pracy z uczniami jak i źródłowe materiały, z których można korzystać podczas lekcji europejskich.

Gości Konferencji powita Pani Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Konferencja odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Program konferencji.

Link do udziału w Konferencji zostanie udostępniony wkrótce na stronie wydarzenia, tj. https://www.facebook.com/events/1002764426870897/

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna