A+ A A-

Wszystkie dzieci nasze są – integracja i równe traktowanie

Szkolenie online, 20 lutego 2021 r., w godz. 9.00 – 15.00

Kolejne warsztaty z cyklu - Wyzwania wielokulturowej szkoły, w trakcie których uczestnicy poznają najważniejsze wyzwania związane z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabywają umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

Cykl stanowią pojedyncze spotkania, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru – można więc uczestniczyć w pojedynczych zajęciach.

Adresatami zajęć są  dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy  szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

Ich celem jest zapoznanie uczestniczek i uczestników z  metodami reagowania w trudnych sytuacjach związanych z pracą w klasie wielokulturowej oraz wsparcia ucznia w procesie adaptacji kulturowej. Zwiększenie wiedzy nt. stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, mowy nienawiści, równego traktowania oraz nabycie umiejętności rozpoznawania wymienionych zjawisk w praktyce i znajomość sposobów im przeciwdziałania. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają emailem na ok. 2 dni przed spotkaniem link do zajęć w sieci.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wszystkie-dzieci-nasze-sa-integracja-i-rowne-traktowanie

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna