A+ A A-

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień I

Druga edycja 48 godz. kursu doskonalącego, sześć dni szkoleniowych

Zajęcia online - cz. I: piątek, sobota (14 i 15 maja 2021 r.), cz. II: niedziela, poniedziałek ( 30 i 31 maja 2021 r.),  cz. III: niedziela, poniedziałek (13 i 14 czerwca 2021 r.), w godz. 9.00 – 15.30.

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie, którego celem jest poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach i potrzebach edukacyjnych.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli poszukujących skutecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb, gotowych w tutoringu znaleźć narzędzie pozwalające odnieść się do każdego z uczniów z osobna i przyczynić do poprawy ich osiągnięć szkolnych (podnoszenie umiejętności i wiedzy, oraz rozwijające kompetencje społeczne).

Adresatami zajęć są przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które chciałyby wdrożyć w szkole tutoring, jako formę pracy z uczniem w nurcie edukacji spersonalizowanej. W tak rozumianym tutoringu chodzi o pełny rozwój potencjału młodego człowieka, o jego integralny wzrost opierający się na relacji mistrz – uczeń.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to: tutoring jako forma wspierania procesu uczenia się; kompetencje tutora;  zastosowanie tutoringu;   doświadczenia z tutoringiem – przykłady dobrej praktyki; planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja tutoringu w szkole. Warsztatowa forma zajęć  posłuży doskonaleniu umiejętności w zakresie wykorzystania tutoringu w pracy z uczniami.

W związku z sytuacją pandemiczną, kurs w całości realizowany będzie zdalnie (praca w aplikacji Zoom)

Szkolenie obejmie sześć dni zajęć – cz. I: piątek, sobota (14 i 15 maja 2021 r.), cz. II: niedziela, poniedziałek ( 30 i 31 maja 2021 r.),  cz. III: niedziela, poniedziałek (13 i 14 czerwca 2021 r.), w godz. 9.00 – 15.30. 

Decyzja o udziale w kursie wiąże się z obecnością i aktywnym udziałem w zajęciach we wszystkich ww. dniach. Nie jest możliwe wybiórcze uczestniczenie w proponowanych zajęciach (dopuszczalne 10% nieobecności)

 Mimo pracy/nauki w sieci zajęcia będą miały interaktywny charakter, dlatego uczestnicy zobowiązani są w czasie ich trwania, do posiadania i używania sprawnej kamery i mikrofonu, pomocny w pracy będzie również dostęp do  programu Word lub darmowego Libre Office. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają link do zajęć.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji:  https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tutoring-jako-metoda-pracy-z-uczniem-zdolnym-stopien-14128

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna