A+ A A-

Vademecum dyrektora na starcie

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów o stażu pełnienia funkcji kierowniczej 0 - 2 lata na kurs doskonalący, którego celem jest aktualizacja wiedzy nt. obowiązującego prawa oświatowego i prawa w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową. W ramach zajęć porozmawiamy m.in. o obowiązkach dyrektora, bezpieczeństwie w szkole, współpracy z Radą Rodziców, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce. Zapisy Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej - Kursy - WCIES

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna