A+ A A-

Jak zarządzać kryzysami w szkole?

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów,  kierowników świetlic na 20 godzinny kurs doskonalący, którego celem jest zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi różnych sytuacji kryzysowych, które mogą pojawić się w szkole. Kurs będzie obejmował m.in. zagadnienia dot.: psychologicznego rozumienia kryzysów, faz kryzysów, procedur działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzania kryzysowego.

Zapisy  Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej - Kursy - WCIES

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna