A+ A A-

Warszawskie sieci dyrektorskie

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz placówek edukacji pozaszkolnej do warszawskich sieci współpracy i samokształcenia.

Celem funkcjonowania sieci jest:

  1. Nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.
  2. Współpraca dyrektorów w wybranym obszarze/ temacie.
  3. Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.
  4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami przez uczestników sieci.
  5. Analiza i upowszechnianie dobrych praktyk.

 Tematy i zapisy do sieci są dostępne pod linkiem  Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej - Kursy - WCIES

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna