A+ A A-

Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych

cykl seminariów online, realizowanych od października 2020 r. do stycznia 2021 r., w godz. 15.30 – 18.00

 Do udziału w seminariach zapraszamy nauczycieli/wychowawców, pedagogów, psychologów, gotowych rozwijać swój warsztat pracy i z refleksją pochylać się nad skutecznością swoich wychowawczych oddziaływań, chcących dzielić się własnym doświadczeniem, otwartych na poszukiwanie inspiracji w dorobku i praktyce Janusza Korczaka.

 Spotkania w sieci będą doskonałą przestrzenią do zdobywania nowej wiedzy i doskonalenia swoich kompetencji wychowawczych oraz do  poszukiwania możliwości ale też rozpoznawania ograniczeń zastosowania Korczakowskich rozwiązań we współczesnej placówce edukacyjnej.

 Treści poszczególnych zajęć skoncentrowane są wokół określonego obszaru, możliwy jest  więc udział również w pojedynczych spotkaniach.

 Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.

Harmonogram:

Najważniejsze dokonania Janusza Korczaka (kluczowe wydarzenia z biografii Janusza Korczaka wraz z założeniami, historią i sposobem funkcjonowania trzech korczakowskich instytucji: Domu Sierot, Naszego Domu i pisma „Mały Przegląd”) -  12 października 2021 r. zapisy - https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Najwazniejsze-dokonania-Janusza-Korczaka-Inspiracje-Korczakowskie-we-wspolczesnych-placowkach-edukacyjnych

Lektury korczakowskie: najważniejsze wątki w twórczości Janusza Korczaka (najważniejsze wątki w twórczości Janusza Korczaka kierowanej do dorosłych i dzieci, w tym: Jak kochać dziecko; Prawo dziecka do szacunku; dylogia Król Maciuś; Kajtuś Czarodziej; Kiedy znów będę mały; Mośki, Joski i Srule oraz Józki, Jaśki i Franki; Pamiętnik) – 25 października 2021 r. (zapisy od 04.10.2021)

Jak uczyć dziecko: podejście korczakowskie (korczakowskie  myślenie i podejście do edukacji na podstawie literatury i doświadczeń z placówkami opiekuńczymi oraz ze szkołą eksperymentalną) – 4 listopada 2021 r. (zapisy od 18.10.2021)

Rozwój wychowawcy: podejście korczakowskie („wychowanie wychowawcy” obecne
w perspektywie korczakowskiej) – 16 listopada 2021 r. (zapisy od 27.10.2021)

Relacje i instytucje w edukacji: podejście korczakowskie (koncepcja korczakowskiej „instytucji opartej na podmiotowości” jako szczególny typ instytucji oraz sposoby pracy
z wychowankami, opartymi na relacji) –  7 grudnia 2021 r. (zapisy od 19.11.2021)

Dom Sierot od środka („wykorzystanie” zapisków młodych wychowawców korczakowskich, opisujących jak sobie radzili z wychowawczymi dylematami do transformacji stosowanych wówczas rozwiązań w pracy wychowawczej czasów współczesnych) – 13 stycznia 2022 r. (zapisy od 20.12.2021)

Bliskość. Pomiędzy podejściem korczakowskim a wybranymi koncepcjami psychologicznymi (jak Korczak wyprzedzał swoje czasy i "spotykał " się z późniejszymi ustaleniami w psychologii; inspiracje do sposobów wsparcia uczniów/uczennic w obszarze ich zdrowia/kondycji psychicznej) – 13 stycznia 2022 r. (zapisy od 07.01.2022)

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna