A+ A A-

Wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gier w edukacji

WCIES,  zajęcia online z cyklu warsztatów wspierających rozwój uczniowskich uzdolnień z wykorzystaniem gier, w godz. 16.00 – 18.30

Do udziału w cyklu warsztatów (dwie edycje dedykowane nauczycielom pracującym z daną grupa wiekową) zapraszamy nauczycieli zainteresowanych rozwojem osobistym w zakresie poszukiwania inspiracji do innowacyjnych działań, gotowych na modyfikację i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy.

 Celem zajęć jest  podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu wykorzystania gier w edukacji tzn. zdobycie wiedzy nt. klasyfikacji gier, ich cech i elementów składowych oraz potencjalnego zastosowania w pracy zawodowej. 

 Cykl stanowią pojedyncze warsztaty, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru - można więc uczestniczyć w pojedynczych spotkaniach.

 Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.

Harmonogram poszczególnych zajęć :

edycja 1/gr 1 - zajęcia dedykowane nauczycielom pracującym z młodszymi klasami szkół podstawowych (kl. I – IV)

Wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gier w edukacji  -  12 października 2021 r.

zapisy -  https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wprowadzenie-do-skutecznego-wykorzystania-gier-w-edukacji

Gry multimedialne  – 27 października 2021 r. (zapisy od 04.10.2021)

Gry planszowe  – 8 listopada 2021 r. (zapisy od 18.10.2021)

Gry przestrzenne – 24 listopada 2021 r. (zapisy od 03.11.2021)

Gry symulacyjne –  8 grudnia 2021 r. (zapisy od 22.11.2021)

 

edycja 2/gr 2 - zajęcia dedykowane nauczycielom pracującym ze starszymi klasami szkół podstawowych (kl. V – VIII) oraz uczniami szkół ponadpodstawowych

Wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gier w edukacji  -  20 października 2021 r.

(zapisy od 01.10.2021)

Gry multimedialne  – 4 listopada 2021 r. (zapisy od 15.10.2021)

Gry planszowe  – 17 listopada 2021 r. (zapisy od 25.10.2021)

Gry przestrzenne – 2 grudnia 2021 r. (zapisy od 15.11.2021)

Gry symulacyjne –  13 grudnia 2021 r. (zapisy od 26.11.2021)

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna