A+ A A-

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne na rok 2022, XVII edycja programu

Warsztaty online, dwa spotkania dla każdej z grup, w dwóch terminach do wyboru:  gr 1 - 19 i 21 października 2021 r., gr 2 – 26 i 28 października 2021 r., w godz. 17.00 – 19.30

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia przygotowującego do napisania wniosku
o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Warsztaty dedykowane są głównie tym z Państwa, którzy po raz pierwszy ubiegają się o dofinansowanie działań projektowych.

 Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.

 Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i  szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

- inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych z wykorzystaniem metod nauczania on-line,

- edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu,

- działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,

- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,

- działań związanych z edukacją prawną,

- działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.

- działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności,

- samorządności szkolnej i uczniowskiej oraz środowiska lokalnego,

 

Zgłoszenia przyjmowane są w elektronicznym systemie rejestracji:

gr 1 - https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow

gr 2 - https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow8725

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna