A+ A A-

Program Akademia Wychowawcy – XI edycja

Serdecznie zapraszamy kadrę pedagogiczną zainteresowaną praktycznym rozwijaniem kompetencji wychowawczych do udziału w całorocznym, 130-godzinnym programie.

Rok szkolny 2021/2022 jest realizowany nadal w warunkach pandemii COVID-19, zmian w sposobie organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wyzwaniami związanymi z edukacją zdalną i zapewnieniem bezpieczeństwa. Czynniki te stawiają przed kadrą pedagogiczną wiele nowych wyzwań wychowawczych, związanych z funkcjonowaniem zespołów klasowych, m.in.: budowaniem relacji w klasie rozproszonej, dbaniem o dobrostan psychofizyczny dzieci i młodzieży związany z zaspakajaniem potrzeb przynależności i uznania w grupie rówieśniczej oraz rozumieniem i przeżywaniem świata emocji.

Osoby uczestniczące w zajęciach dowiedzą się, m.in.: jak właściwie kształtować relacje z uczniami i uczennicami oraz jak współpracować z rodzicami, jak budować komunikację opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak zapobiegać kryzysom oraz różnym formom agresji i przemocy w szkołach (z uwzględnieniem przemocy elektronicznej), jak wspierać dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach – z uwzględnieniem sytuacji pandemii COVID-19, jak kształtować postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu oraz jak planować pracę wychowawczą.

XI edycja Programu jest adresowana do kadry pedagogicznej warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

kl. I-III szkół podstawowych (1 grupa), link do rejestracji: Akademia Wychowawcy (gr. 1 - kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z kl. I-III) - Kursy - WCIES

kl. IV-VIII szkół podstawowych (2 grupa), link do rejestracji: Akademia Wychowawcy (gr. 2 - kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z kl. IV-VIII) - Kursy - WCIES

liceów, techników i szkół branżowych (3 grupa), link do rejestracji: Akademia Wychowawcy (gr. 3- kadra pedagogiczna warszawskich szkół ponadpodstawowych) - Kursy - WCIES

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo w zakładce Akademia Wychowawcy: https://www.wcies.edu.pl/akademia

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna