A+ A A-

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień I

Sześć dni szkoleniowych, 48 godz. kurs doskonalący

WCIES, zajęcia stacjonarne – spot. 1: 19-21 listopada 2021 r., spot. 2: 11-13 grudnia 2021 r., w godz. 9.00 – 15.30

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie, którego celem jest poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach i potrzebach edukacyjnych.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli poszukujących skutecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb, gotowych w tutoringu znaleźć narzędzie pozwalające odnieść się do każdego z uczniów z osobna i przyczynić do poprawy ich osiągnięć szkolnych (podnoszenie umiejętności i wiedzy, oraz rozwijające kompetencje społeczne).

Adresatami zajęć są przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które chciałyby wdrożyć w szkole tutoring, jako formę pracy
z uczniem w nurcie edukacji spersonalizowanej. W tak rozumianym tutoringu chodzi o pełny rozwój potencjału młodego człowieka, o jego integralny wzrost opierający się na relacji mistrz – uczeń.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to: tutoring jako forma wspierania procesu uczenia się; kompetencje tutora;  zastosowanie tutoringu;   doświadczenia z tutoringiem – przykłady dobrej praktyki; planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja tutoringu w szkole.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji:

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tutoring-jako-metoda-pracy-z-uczniem-zdolnym-stopien-1

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna