A+ A A-

Jak zarządzać kryzysami w szkole?

Zapraszamy  dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którym po raz pierwszy powierzono funkcję kierowniczą oraz zainteresowane osoby na dwudniowy kurs doskonalący Jak zarządzać kryzysami w szkole?

Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zagadnieniami wiążącymi się z pojawiającymi się w szkole różnego rodzaju kryzysami. Kurs obejmuje m.in. zagadnienia dot.: psychologicznego rozumienia kryzysów, faz kryzysów, procedur działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzania kryzysowego. Szkolenie obejmuje 20 godzin (dwa dni szkoleniowe).  Zajęcia odbędą się 23 i 25.11.2021 w siedzibie WCIES ul. Stara 4 godz. 9-15.00.

Więcej informacji oraz zapisy pod linkiem Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej - Kursy - WCIES

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna