A+ A A-

Oferta-ogłoszenie

Oferta szkoleniowa

Szanowni Państwo,

proponujemy Państwu bogatą ofertę różnorodnych, bezpłatnych form szkoleniowych, przygotowanych przez nauczycieli doradców metodycznych, realizowanych na zlecenie Biura Edukacji, a także wynikających z realizacji celów statutowych Centrum i bieżących potrzeb warszawskiego środowiska oświatowego. Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli różnych typów szkół i placówek publicznych i niepublicznych, kadry kierowniczej, doradców metodycznych, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz organów prowadzących warszawskie szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, ale także – co stanowi innowacyjne w skali kraju rozwiązanie – do środowiska rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji, wreszcie dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń na kwiecień, maj i czerwiec 2013 r. Oferta szkoleniowa.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna