A+ A A-

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Zapraszamy do udziału w debatach na temat rozwoju warszawskiej edukacji w ramach konsultacji społecznych „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.

 Miasto przygotowuje projekt „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”, który będzie kierunkowym dokumentem opisującym cele i sposoby realizacji rozwoju warszawskiej edukacji do roku 2020.

Projekt Programu jest spójny ze strategicznymi dokumentami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i warszawskimi.  Jest on równocześnie kontynuacją „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”. Program zawiera opis zasobów warszawskiej edukacji, diagnozę jej stanu, cele, strategiczne priorytety i kierunki działań, opis pożądanego modelu warszawskiej edukacji, sposobu zarządzania programem, bibliotekę dokumentów bazowych, wyszczególnienie projektów realizacyjnych.

Zapraszamy do wspólnej rozmowy na temat rozwoju warszawskiej edukacji w najbliższych latach. Wnioski ze wszystkich debat będziemy brać pod uwagę
w dalszej pracy nad Programem.

Debata pierwsza – „Nauczyciel”

Najbliższa dyskusja odbędzie się 28 maja 2013 r. o godz. 17.30 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, Al. Jana Pawła II 69, Warszawa.

Więcej szczegółowych informacji

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna