A+ A A-

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Szkolenia w ramach IX edycji WIE

Zapraszamy na szkolenia przygotowujące do napisania wniosku o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:
• inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań i talentów,
• systemowych działań szkoły w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
• działań związanych z kultywowaniem tradycji narodowych, lokalnych, europejskich,
• przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
• działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnej w nauczaniu.

Spotkania odbywają się w godz. 9.00 – 15.00, do wyboru terminy:
gr. I – 22 października
gr. II – 29 października
gr. III – 30 października
Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową na ok. 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Liczba miejsc jest ograniczona, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna