A+ A A-

Konkurs Varsavianistyczny 2017

Warszawa. Lubię to!
KONKURS VARSAVIANISTYCZNY

Na tropie króla w wiosennym parku 

I etap edukacyjny Szkoła podstawowa klasy 1, 2, 3.

Regulamin konkursu

 

Echa insurekcji kościuszkowskiej w stolicy

II, III, IV etap edukacyjny Szkoła podstawowa klasy 4, 5, 6, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna

Regulamin konkursu

Szkoły zgłoszone do konkursu

Szkoła Podstawowa kl. 1, 2, 3

Szkoła Podstawowa kl. 4, 5, 6

Gimnazja

Szkoły podnagimnazjalne

 

Zasady gry miejskiej dla klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej

Harmonogram gry w Parku Łazienkowskim

Miejsca startu grup

15 maja 2017 r. - godzina 9.30 

15 maja 2017 r. - godzina 12.00

16 maja 2017 r. - godzina 9.30 

16 maja 2017 r. - godzina 12.00

 Mapa Łazienek Królewskich

Zasady gry miejskiej dla drużyn ze szkół podstawowych (klas 4 – 6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Lektury dla uczniów klas 4, 5, 6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych

TEST

25 kwietnia 2017 r. (wtorek) od godziny 8.00 do 26 kwietnia 2017 r. do godziny 20.00  będą dostępne testy online

- dla klas 4-6

- dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje http://echainsrukecjikosciuszkowskiej.blogspot.com/

Wyniki testu

Szkoły podstawowa klasy 4-6

Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne

Zespoły dopuszczone do gry miejskiej

Laureaci konkursu

Szkoła podstawowa klasy 1-3

Szkoła podstawowa klasy 4-6

Szkoły ponadpodstawowe 

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy 13 czerwca 2017 r.  o godz.10.00 do WCIES na zakończenie Konkursu

Wycieczka dla Laureatów

Rejs statkiem Loewentin z 1892 r.

Szkoły podstawowe klasy 1-3

Rejs 19 czerwca 2017 r. od godz.10.00 do 11.30 Zbiórka na przystani o 9.45

Szkoły podstawowe klasy 4-6, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe

Rejs 19 czerwca 2017 r. od godz.11.30 do 13.00

Zbiórka na przystani o 11.15

Bulwar Bohdana Drzymały-Siedleckiego, miedzy mostem Syreny, a Średnicowym, przejście przez Barkę Atlanta.

Harmonogram konkursu

od 10 grudnia 2016 r. do 10 lutego 2017 r.

Rejestracja online

25-26 kwietnia 2017

Test dla zgłoszonych zepołów z II, III, IV etapu edukacyjnego

15 maja 2017 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do gry terenowej  zepołów z II, III, IV etapu edukacyjnego
15 -17 maja 2017

Gra terenowa w Łazienkach Królewskich dla zgłoszonych zespołów z I etapu edukacyjnego

6 czerwca 2017

Gra terenowa dla zakwalifikowanych zepołów z II, III, IV etapu edukacyjnego

do 9 czerwca 2017

Ogłoszenie wyników konkursu

13 czerwca 2017

Uroczyste zakończenie konkursu g. 10.00

19 czerwca

Wycieczka dla laureatów

Miejska Polityka Spoleczna