A+ A A-

Nauczycielska Pracownia Przyrodnicza

Nauczycielska Pracownia Przyrodnicza (NPP) została utworzona w 2019 roku jako wsparcie w procesie dydaktycznym dla uczniów ze szkół z ograniczonym dostępem do pracowni przyrodniczych.

NPP została wyposażona w szereg wysokiej klasy pomocy dydaktycznych, odczynniki chemiczne, szkło, sprzęt laboratoryjny umożliwiający bezpieczne prowadzenie zajęć doświadczalnych z chemii, biologii oraz fizyki i odpowiednio przygotowany sprzęt prezentacyjny.

Pakiet rozwiązań informatycznych - cyfrowe systemy pomiarowe Pasco, tablety, tablica multimedialna, umożliwiają prowadzenie eksperymentów przyrodniczych w sposób szybki i nowoczesny.

Z pracowni mogą korzystać uczniowie i nauczyciele z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Głównym celem proponowanych zajęć jest wspieranie procesu kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Międzyprzedmiotowy wymiar zajęć prowadzonych metodą IBSE (ang. Inquiry Based Science Education) sprzyja realizacji postawionego celu.

Uczniowie nabywają umiejętność realizowania procedury badawczej i samodzielnie projektują (wymyślają jak dane zjawisko zbadać) oraz wykonują doświadczenie.

 

Oferta zajęć w Nauczycielskiej Pracowni Przyrodniczej

 

Zajęcia dla uczniów  Zajęcia dla nauczycieli  
 Zapisy  Zapisy

 

Zajęcia dla uczniów i nauczycieli prowadzone są przez pracowników NPP i doradców metodycznych. 

Są skorelowane z podstawą programową i mają charakter interdyscyplinarny.

Pracownia dysponuje 18 stanowiskami do pracy laboratoryjnej. Grupy  liczące powyżej 18 uczniów są dzielone na dwa zespoły. Uczniowie uczestniczą w zajęciach labolatoryjnych na zmianę z: zajęciami terenowymi lub grą miejską.

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników NPP i doradców metodycznych.

 

Otwarcie pracowni

 

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna